Spring til indhold

Syddjurs kommune

Syddjurs kommune - en kommune med ambitioner

Syddjurs kommune er en del af region Midtjylland og opstod ved sammenlægningen af Ebeltoft-, Midtdjurs-, Rosenholm- og Rønde kommune. Den har 43.168 indbyggere fordelt på 17.000 husstande. De har egen nationalpark og mere end 200 foreninger og Aarhus lige i baghaven. Syddjurs ønsker at være forgangskommune hvad angår bæredygtighed, og en vision om at dette skal ske i samarbejde med borgere, virksomheder og organisationer. I deres udviklingsstrategi og overordnede politik indgår følgende tre målsætninger, der skal samle og styrke virksomheder og arbejdskraft: 1. Virksomhedernes vækst og udvikling, 2. Arbejdskraft, kompetencer og jobmuligheder, 3. Beskæftigelsesindsatser.

Her på syddjurserhverv.dk vil du kunne læse mere om kommunens ambitioner om, at den skal være det bedste sted i Østjylland at bo, arbejde og drive virksomhed i.

Syddjurs kommune

De overordnede visioner i kommunens kulturpolitik

Syddjurs kommune har en klar kultur- og udviklingsstrategi, med en ambition om at se og bruge kulturen som drivkraft i udviklingen, i aktivt samarbejde med erhvervslivet og i kommunens strategiske udvikling generelt.

Kulturoplevelser skal være for alle og kulturaktører, borgere og besøgende opfordres til at “tænke ud af boksen” se nye muligheder og lade kunst, kultur og kreativitet inspirere i hverdagen. Kulturen skal indbyde til engagement og kræve det samme, hvis der skal skabes gode resultater og stor synlighed – både i og uden for kommunen.

Syddjurs kommune ønsker at skabe et stærkt medborgerskab

Civilsamfundet er en betegnelse for de dele af samfundet, der hverken styres af det offentlige eller de økonomiske forhold. Syddjurs kommune ønsker at fremme en udvikling, hvor alle engagerer sig i samfundet, og hvor det er naturligt at hjælpe hinanden.

Det kan eksempelvis være i foreningen, lokalområdet, på arbejdet og andre steder i hverdagslivet, hvor man eksempelvis hjælper sin ældre nabo med snerydning, indkøb, mm. Byrådet har derfor vedtaget en civilsamfundsstrategi, der skal skabe et stærkt medborgerskab og en forståelse for det fælles ansvar mellem borgere og kommune. Hvordan man i fælles flok kan styrke både velfærd og lokalsamfund.

Syddjurs kommune ønsker at styrke civilsamfundet

Kommunen ønsker at inddrag flere frivillige hænder og skabe et samfund, hvor alle føler et ansvar og engagement. Civilsamfundet skal indgå som en naturlig del af kommunens arbejde, og tage del i ansvar og løsning af opgaver på områder som eksempelvis; plejehjem, skoler og grønne områder. Syddjurs ønsker fortsat at bevare og udvikle de kerneydelser, som kommunen levere i dag, men med en politik om borgerinddragelse ved at synliggøre og inspirere.

Civilsamfundsstrategien i Syddjurs kommune har tre indsatsområder; 1. Det fælles billede – fælles forståelse af forholdet mellem borger og kommune. 2. Den kompetente borger – fremme borgernes lyst til at tage ansvar for deres lokalsamfund, 3. Den kompetente kommune – en lyttende og aktiv kommune, som er i stand til at skabe de bedste rammer for nye initiativer.