Spring til indhold

Syddjurs kommune vil tiltrække nye virksomheder

Nye virksomheder

Syddjurs kommunes arbejdsmarked og erhvervsliv bære i høj grad præg af en stor pendling til nabokommunerne og af et stort turismeerhverv. Turismen er derfor ikke overraskende et af de område, som kommunen satser på i deres erhvervsstrategi. Men udvalget for erhverv og beskæftigelse mener, at der skal sættes gang i kommunens evne til at lokke nye virksomheder til.

Formanden for udvalget, Gunnar Sørensen (V), håber at en intensiv indsats og syddjurserhverv.dk kan sætte skub i Fremtidsparken ved Følle og styrke kommunens evne til at tiltrække nye virksomheder. Det ubebyggede erhvervsareal ved motortrafikvejen tæt på Følle, har i længere tid været i fokus, men nu mener Gunnar Sørensen, at det er på tide, at der sættes gang i en lokalproces. Læs mere om Fremtidsparken på syddjurserhver.dk

Der er mange kommuner om buddet

Nye lokale virksomheder har stor betydning for udvikling og jobskabelse i den private sektor og ifølge Gunnar Sørensen, er der potentiale til at tiltrække flere virksomheder, men han pointerer at der skal føres en kniv skarp markedsføring samt dialog med potentielle virksomheder.

Der findes potentielt 97 andre kommuner, som også ønsker at tiltrække flere virksomheder, så det er vigtigt at Syddjurs kommune har noget at tilbyde. Udvalget for erhverv og beskæftigelse har derfor afsat 600.000 kroner, der blandt andet skal gå til forarbejde af lokalplan og udarbejdelse af markedsføringsstrategi samt salgsmateriale.

Nye virksomheder og styrket iværksætteri

Udover et større fokus på at tiltrække nye virksomheder, skal der sideløbende arbejdes med styrket iværksætteri. Der peges særligt på et kreativt iværksættermiljø ved Maltfabrikken, der arbejder inden for bæredygtighed, som er et af Byrådets kærneområder.

  • Maltfabrikken genåbnede i 2019 med nyrenoverede lokaler
  • Der fokuseres på kunst, musik, gastronomi, iværksætteri og borgerservice.
  • Maltfabrikken skal sætte Syddjurs endnu mere på landkortet med kreative og bæredygtige projekter

Fremtidsparken skal tiltrække nye virksomheder

Formanden for udvalget af erhverv og beskæftigelse Gunnar Sørensen udtaler i en atikkel til lokalavisen, at han længe har været frustreret over, at der er sket alt for lidt i indsatsen for at tiltrække nye virksomheder. Han mener, at der har manglet politisk og ledelsesmæssigt styring.

Det glæder ham derfor, at der langt om længe etableres en styrket indsats således, at man i det mindste målretter en markedsføring- og salgsstrategi, og ikke mindst går i dialog med virksomheder, der kan se muligheder på de arealer, som kommunen har udlagt til erhverv. Her kommer især Fremtidsparken i Følle i spil.