Spring til indhold

Erhvervsprojekter

Cirkulært innovationsnetværk - et mødested for iværksættere og virksomheder

Syddjurs kommune iværksætter og støtter løbende erhvervsprojekter, der både kommer erhvervslivet og borgerne til gode. Det cirkulære netværk er for de iværksættere og virksomheder på Djursland, der går ind for innovation og bæredygtighed. Formålet er at inspirere og skabe et rum for viden, der tager udgangspunkt i bæredygtighed som drivkraft for forretningsudvikling, innovation og vækst. Her er der mulighed for at møder opstår, som ikke nødvendigvis sker af sig selv. Eksempelvis mellem iværksættere og virksomheder på tværs af brancher, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner, der deler viden og erfaringer.

Idéen bag “Smart Syddjurs” er at skabe et samfund, hvor byens borgere, virksomheder og de offentlige institutioner samarbejder om at bruge den digitale teknologi til at udvikle og skabe et godt samfund i Syddjurs. Her på syddjurserhverv.dk kan du læse mere om kommunens udviklingsstrategier.

Erhvervsprojekter

Erhvervspuljen støtter lokale vækst- og udviklingsinitiativer

Erhvervspuljen er et initiativ fra Byrådet og støtter vækst og udviklingsinitiativer, der understøtter erhvervsudviklingen i Syddjurs kommune. Puljen støtter eksempelvis erhvervsprojekter som øger beskæftigelsen, øger bæredygtighed og grøn erhvervsmæssig omstilling, samt innovationsnetværk med videndeling og tværgående samarbejde på tværs af brancher.

Et andet kriterie kunne være at udvikle digitale teknologier, der understøtter “Smart Syddjurs”. Opfylder man kriterierne vil man kunne ansøge erhvervspuljen om støtte på mellem 25.000 kr. og 250.000 kroner. Der gives dog ikke tilskud til private borgere, enkeltmandsvirksomheder eller til projekter, hvor støtten vi have karakter af driftstilskud.

Erhvervsprojekter og etablering af egen virksomhed

Syddjurs kommune ønsker at fremme en stærk iværksætter kultur inden for alle brancher og støtter som sagt også erhvervsprojekter med fokus på bæredygtighed. Så går du med en indre iværksætter ånd, kan Syddjurs være det helt rigtige sted for dig.

Søger du brug hjælp til opstart af egen virksomhed, så yder syddjurs kommune dig gratis vejledning både inden og efter opstart af virksomheden. Du finder masser af vejledning hos Erhvervsservice Syddjurs, og her får du generel information om, hvad det vil sige at starte egen virksomhed og kan gøre brug af deres tilbud om iværksætterkurser, inspirationsmøder, netværksmøder.

Vil du udvikle din virksomhed og skabe vækst?

Går du med en plan om at udvikle din virksomhed og skabe mere vækst, så er der også hjælp at hente. Konsulenterne i Erhvervsservice Syddjurs tilbyder gratis, professionel rådgivning som kan hjælpe dig videre med din virksomhed. Du kan eksempelvis få rådgivning om; ansættelse af nye medarbejdere, forretningsudvikling, markedsføring samt tilskudsmuligheder. Læs mere på Erhvervsservice Syddjurs og find inspiration samt en række nyttige online værktøjer.

Open Data DK er et landsdækkende samarbejde, der gør det muligt for virksomheder at tilgå data fra landets regioner og kommuner. Syddjurs kommune er en del af samarbejdet, hvis overordnede formål er at understøtte erhvervsprojekter, produktivitet og innovation gennem brug af frit tilgængeligt data. Den offentlige data bliver stillet gratis til rådighed via portalen Open Data DK.