Syddjurs Erhvervsforening

Efter kommunesammenlægningen i 2007 oplevede mange virksomheder i Syddjurs Kommune et vakuum, idet erhvervslivet manglede et fælles mødested og et fælles talerør over for den nye kommunes politikere.

Ved at udnytte de allerede eksisterende netværk og gode kræfter fra Ryomgård Erhvervsforening, Hornslet Erhvervsforening og Ebeltoft Håndværker- og Borgerforening blev man i foråret 2010 enige om at stifte den nye forening,  Syddjurs Erhvervsforening med nye fremadrettede formål og visioner samt en økonomi, der bl.a. baserer sig på kontingenter, kontraktopgaver samt tilskud fra fx organisationer og privatpersoner.

Visionerne for foreningen peger fremad for erhvervslivet i området, idet foreningen ønsker at sikre maksimal udnyttelse af erhvervs- og bosætningsmæssige muligheder og synergieffekter, som opstår via udviklingen af det østjyske bybånd. Syddjurs Erhvervsforening er en moderne medlems- og brugerdrevet forening, som via et tæt og godt samarbejde med politikerne, er med til at udvikle gode rammebetingelser for erhvervslivet.

Erhvervsforeningens formål er bl.a. at skabe et inspirations- og udviklingsforum for iværksættere, virksomhedsledere og ildsjæle samt medvirke til etablering af samarbejder, netværk og nye projekter og initiativer i Syddjurs Kommune. Erhvervsforeningen ønsker desuden at bidrage med et positivt og dynamisk erhvervsmiljø, der kan understøtte en god markedsføring af Syddjurs Kommune som et godt sted at bo og drive erhverv. Foreningen ønsker, at bestyrelse og øvrige medlemmer understøtter ildsjæle og projektmagere, så der kan skabes positiv erhvervsudvikling i Syddjurs Kommune.