Om Syddjurs Erhverv

Bag navnet Syddjurs Erhverv står dels Den Erhvervsdrivende Fond Syddjurs Udviklingspark dels Syddjurs Erhvervsforening.

Syddjurs Erhverv er en central spiller i forhold til at fastholde eksisterende arbejdspladser i kommunen og tiltrække nye virksomheder og dermed arbejdspladser. 

Syddjurs Erhvervsforening repræsenterer over 160 virksomheder i Syddjurs Kommune og er derfor en vigtig dialogpartner for kommunen i spørgsmål om lokale erhvervsforhold. Ved at invitere repræsentanter fra Syddjurs Erhvervsforenings bestyrelse ind til dialogmøder, er det målet at styrke erhvervsudviklingen og generelt erhvervsområdet i Syddjurs kommune (Syddjurs Kommunes Erhvervshandlingsplan).

Visionen for Syddjurs Erhverv er at skabe et stærkt og dynamisk erhvervsmiljø i samarbejde med de lokale brancher, organisationer og naturligvis virksomheder. Erhvervsmiljøet skal tiltrække nye kræfter og være med til at skabe ny viden. Mange fysiske og strukturelle rammer er på plads - ønsket er, at vi alle i fællesskab fylder rammerne ud og får dem udnyttet optimalt.