Om Djurs Erhvervspark

Bag navnet Djurs Erhvervspark står Den Erhvervsdrivende Fond Syddjurs Udviklingspark.

Visionen for Djurs Erhvervspark er at skabe et stærkt og dynamisk erhvervsmiljø i samarbejde med de lokale brancher, organisationer og naturligvis virksomheder. Erhvervsmiljøet skal tiltrække nye kræfter og være med til at skabe ny viden. Mange fysiske og strukturelle rammer er på plads - ønsket er, at vi alle i fællesskab fylder rammerne ud og får dem udnyttet optimalt.