Stærkt netværk sat i søen på Djursland

Syddjurs Erhvervsforening og Djurslands Erhvervsråd tog i forsommeren initiativ til at virksomhederne over hele Djursland får mulighed for at lære hinanden meget bedre at kende, og derigennem skabe mere handel gennem et fælles netværk, og dermed bedre bundlinie.

Nu har de praktiske netværksmøder taget sin begyndelse, og hver 3. uge mødes over 50 virksomheder i henholdsvis Grenaa, Mørke og Ebeltoft for at hjælpe hinanden igennem til nye kunder ved at dele de individuelle netværk, som rækker udover hele Djursland og langt ind i Aarhus. Derudover oplever vi allerede nu at nye idéer til samarbejde på tværs af faggrupperne udvikler sig gennem de personlige møder i netværkene.

Facilitatoren til netværksmøderne er virksomheden Netsøg, som har lang og solid erfaring med at skabe fundamentet for at deltagerne hurtigere opbygger tillidsfulde relationer, en afgørende præmis for at deltagerne begynder at dele ud af egne netværksforbindelser.

Der er enkelte frie pladser i netværksgrupperne i Grenaa, Mørke og Ebeltoft. Syddjurs Erhvervsforening og Djurslands Erhvervsråd tilbyder i fælleskab at interesserede virksomheder kan afprøve konceptet året ud uden beregning.

Hvis din virksomhed ønsker at deltage og udvide netværket, så kontakt Christian Steenfat hos Netsøg på telefon: 28 12 97 73

Venlig hilsen,

Syddjurs Erhvervsforening / Djurslands Erhvervsråd

Lars Hede