Medlemmer af DU

Danske Udviklingsparker (DU) er en forening, som har til formål at optimere vilkårene for udviklingsparkerne i Danmark samt medvirke til at nye opstår