iFacilitator

iFacilitator Central Denmark - et tilbud til virksomheder, hvor det afklares, om der kan søges EU-støtte til deres udviklingsprojekter

iFacilitator Central Denmark hjælper virksomheder med at realisere teknologiske udviklingsprojekter. Forløbet starter med et møde hos virksomheden, hvor projektideer diskuteres. Derefter vurderes teknologien af vidensaktører, og hvis projektet er både innovativ! og realistisk, hjælper iFacilitator Central Denmark virksomheden med at søge støtte fra det rigtige EU-program. Vi hjælper frem til den egentlige ansøgningsproces begynder - en hjælp som beviseligt øger virksomhedens chancer for succes i konkurrencen om EU's midler til små og mellemstore virksomheder. Således har 28 midtjyske virksomheder indtil videre fået EU-støtte til en samlet værdi af 167 millioner kroner til udviklingsprojekter med hjælp fra iFacilitator Central Denmark.

iFacilitator Central Denmark tilbyder gratis ekspertrådgivning målrettet virksomhedens behov, kapacitet og ambitionsniveau. Rådgivningen varetages af konsulentfirmaet lnnovayt, der har mange års konkret erfaring med at søge støtte fra danske og internationale støtteprogrammer for virksomheder.

Hvad kan virksomheder få ud af samarbejdet?

  • Et overblik over EU's støtteprogrammer med relevans for virksomheden og dens udviklingsprojekter
  • En vurdering af projektideer i forhold til relevante støtteprogrammer samt chancen for at opnå støtte
  • Hjælp til kort projektbeskrivelse til brug for vidensaktørers vurdering af innovationshøjde i projektet
  • Hjælp til at finde samarbejdspartnere i ind- og udland
  • Hjælp til at søge om EUopSTART eller regionale midler til ansøgningsudarbejdelse

iFacilitator Central Denmark guider virksomhederne skridt for skridt i deres bestræbelser på at opnå EU-støtte til teknologiske udviklingsprojekter - og vi slipper først, når virksomhederne har fået afklaret potentialet i deres projektide, udvalgt relevante EU-støtteprogrammer og indkredset mulige partnere. Succesraten for EU-ansøgninger startet op gennem iFacilitator er 37% mod 22% på landsplan.

Hvordan fungerer det?

  • Et møde hos virksomheden hvor ideer beskrives og umiddelbare tilskudsmuligheder vurderes Beskrivelse af projektideen og match med EU's støtteprogrammer Identificering af mulige teknologisamarbejdspartnere både i Danmark og udlandet
  • Udarbejdelse af kort projektbeskrivelse, som kan danne udgangspunkt for en egentlig ansøgning til EU

Hvad koster det?

• iFacilitator Central Denmark er gratis for midtjyske virksomheder. Skal der skrives en ansøgning til EU, skal virksomheden dog selv betale dette på markedsvilkår, eller skrive den selv.

Kontakt Syddjurs Erhverv tlf. 8880 9990 eller info@syddjurserhverv.dk, hvis du har har brug for hjælp eller sparring.