Business Region Aarhus

 

I Business Region Aarhus samarbejder vi på tværs af kommunegrænser for at fastholde og styrke Aarhus-området som ét af Danmarks to førende vækstcentre med international gennemslagskraft. I Business Region Aarhus igangsætter vi erhvervsrelaterede aktiviteter indenfor virksomhedsudvikling og forbedring af rammebetingelser.

Det østjyske vækstområde med Aarhus som drivkraft skal i hård global konkurrence fastholde og styrke sin position som ét af Danmarks to førende vækstcentre med international gennemslagskraft. Det kræver, at de østjyske kommuner og bysamfund samarbejder og agerer mere åbent og internationalt. Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Aarhus Kommuner har derfor etableret Business Region Aarhus, der er et formaliseret erhvervssamarbejde, som omfatter virksomheds- og erhvervsrelaterede projekter og aktiviteter.

Aktiviteterne i samarbejdet omfatter i øjeblikket blandt andet: 

  • Kontaktmægler
  • IT-agent
  • Storbyanalyse
  • Vækst- og innovationsgrupper
  • Tiltrækning og fastholde af udenlandsk arbejdskraft
  • Iværksætteri i folkeskolen
  • Strategisk oplevelsesdesign i små og mellemstore virksomheder – vækst i samarbejde mellem kultur og erhverv
  • Arrangementer
  • Netværk / Erfa
  • Fællesturisme via destinationerne