Generalforsamling I Syddjurs Erhvervsforening 11. april

Tekst: 

Generalforsamling

Syddjurs Erhvervsforening invitere medlemmer, politikere og andre interesserede til generalforsamling som afholdes i Syddjurs Udviklingspark, Fabriksvej 5, 8544 Mørke
Dato: Mandag den 11 april 2016
Kl.:    18.00
Sted.: Syddjurs Udviklingspark

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsesformandens beretning
3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter, jf. vedtægterne
6. Valg af 1 revisor
7. Eventuelt:   
Sammenlægning af Syddjurs Erhvervsforening og Djurslands Erhvervsråd

Generalforsamlingen forventes afsluttet kl. 19.30, hvorefter Syddjurs Erhvervsforeningen vil være vært ved en lækker middag med dertilhørende øl, vand og vin.

Tilmelding senest torsdag den 7. april på: 8880 9990 / info@syddjurserhverv.dk

Medlemskab kan tegnes på stedet - stemmeret til generalforsamlingen jf. vedtægterne